Gerflor


Gerflor je specijalist i svjetski lider u rješenjima za podne obloge. Gerflor stvara, proizvodi i tržišno plasira inovativna, dizajnom vođena i eko-odgovorna rješenja za podne obloge.

Kao vodeći proizvođač podnih obloga od vinila i linoleuma koji je već dobro uspostavljen u više od 100 zemalja, Gerflor neprestano razvija svoje aktivnosti na novim tržištima.

Gerflor se ponosi time što je, kao proizvođač podnih obloga, odgovoran prema okolišu. Svi proizvodni pogoni Gerflora su certificirani prema ISO14001. Gerflor koristi reciklirane materijale u svim proizvodnim serijama.

Njihove podne obloge sa klik sistemom smanjuju upotrebu ljepila i olakšavaju oporavak površine i recikliranje podnih ploča na kraju životnog vijeka proizvoda.

Gerflor podovi su jednostavni za održavanje tijekom cijelog svog života i kvalificiraju se za kredite pod mnogim međunarodno akreditiranim programima za zelenu gradnju.